Pinsemenigheten

BETANIA STATHELLE

En varm menighet der mennesker opplever seg sett og elsket!