top of page

Pinsemenigheten

BETANIA STATHELLE

Vi ønsker å være en varm menighet der mennesker
opplever seg sett og elsket!

Innhold

Søndagsmøte

Velkommen til fellesmøter på Betania denne helgen!
Fredag 27/1 kl. 19
Lørdag 28/1 kl. 11 (Saron) og kl. 19 på Betania
Søndag 29/1 kl. 18 (NB. Ikke barnekirke)
Hovedtaler er Bjarte Ystebø

Søndagsmøte
bottom of page