top of page

Søndagsandakt


Les dagens andakt fra vår pastor Fernando, inspirert av Billy Graham Når Gud virker taus Når alt går som det skal, er det lett å glemme bønnes privilegium.

Helt til vi møter problemer og vanskeligheter av et eller annet slag. Det er som regel begivenheter rundt oss som driver oss til inderlig bønn til å søker Gud på en intenst måte. Dwight L. Moddy mente det fantes tre måter å tro på Jesus. Det var «kjempende» tro, lik et menneske som prøver å redde seg på dypt vann. Det var en «klyngende» tro, lik et menneske som tviholder på båtripen. Det var en «hvilende» tro, lik et menneske som har kommet trygt opp i båten, hvor han er sikker og sterk nok til å rekke ut hånden for å hjelpe andre. Det er en slik tro du og jeg må lære oss for å kunne være effektive som kristne. Som menighet i dag i disse tider er det slik tro kan bli vår ved å følge lidelsens vei i våre liv. Lidelse lærer oss også tålmodighet. Disse ordene ble funnet på veggen i en fengselscelle i Europa: «Jeg tror solen er der, selv om den ikke skinner. Jeg tror på kjærligheten, selv om jeg ikke kjenner den nå. Jeg tror på Gud selv om Han er taus. Av og til virker det som Gud er så rolig! Spesielt i disse tider. Men samtidig ser vi hva Han kan gjøre for mennesker som er tynget ned av bekymringer. Og vi hører om hvordan troen kan lyse opp i en usikker tilværelse. Da får vi et glimt av tålmodighetens frukt som kan vokse frem av lidelsens erfaring.

Herren er nær hos alle som kaller på Ham, hos alle som kaller på Ham i sannhet.

Salme 145:18

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven!

Galaterne 5:22
Comments


bottom of page