top of page

Søndagshilsen fra pastoren 17.januar

Fernando hilser fra kontoret sitt søndag 17.januar 2021, hvor det fortsatt ikke er tillatt med vanlige samlinger i menigheten vår. 👌😊


bottom of page