top of page

Vi tror på Bibelens åpenbaring av Gud som en hellig treenighet, at det er tre personer i guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

1.

Vi tror at alle mennesker har syndet, og må komme til sann omvendelse En omvendelse som viser seg i at vårt sinn blir forandret. At vi bryter med synd og en nedbrytende livsførsel.

2.

Vi tror at Jesus Kristus. Guds sønn, er vår eneste stedfortreder og forsoner. Han er mellommann mellom Gud og mennesker. Den angrende synder som tror på Jesus Kristus, blir rettferdiggjort og født på ny – alt av Guds nåde. Vi tror at Jesus Kristus, da han ble korsfestet - døde og sto opp igjen, ofret seg en gang for alle til vår rettferdiggjørelse og forløsning. Jesu Kristi frelsesverk er fullkomment og omfatter menneskets ånd, sjel og legeme. Derfor tror vi også på helbredelse

3.

Vi tror at fra det øyeblikket en angrende synder er gjort rettferdig begynner et guddommelig fremadskridende helliggjørelsesverk i den troende. I helliggjørelsen blir Jesus Kristus mer og mer synlig i den som tror. Derfor er det viktig for den troende å lese Guds ord, sette av tid til bønn og være tilstede i menigheten der man samles for å tilbe Gud og høre Hans ord bli forkynt.

4.

Vi tror at de som har kommet til personlig tro og omvendelse skal døpes. Dåpen skal utføres som i apostlenes dager, med full neddykking i vann. Etter Jesu egen befaling, i Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds navn. De troende døpte skal tillegges en nytestamentlig ordnet menighet hvor de undervises, oppbygges og settes i stand for den store oppgaven det er å vinne andre mennesker for Gud.

5.

Vi tror på de grunnleggende prinsipper i Det Nye Testamentet for den lokale menighets ordning, og at de lokale menigheter skal være suverene med full selvbestemmelsesrett. Den lokale menighet kan derfor bestemme seg for, og søke å gjennomføre en hvilken som helst virkeplan som den tror er forenlig med Kristi Ånd og vilje. Kristus er menighetens hode!

6.

Hva tror vi på?

 

1.

 

 

 

Vi tror på Bibelens åpenbaring av Gud som en hellig treenighet, at det er tre personer i guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

2.

Vi tror at alle mennesker har syndet, og må komme til sann omvendelse En omvendelse som viser seg i at vårt sinn blir forandret. At vi bryter med synd og en nedbrytende livsførsel.

3.

Vi tror at Jesus Kristus. Guds sønn, er vår eneste stedfortreder og forsoner. Han er mellommann mellom Gud og mennesker. Den angrende synder som tror på Jesus Kristus, blir rettferdiggjort og født på ny – alt av Guds nåde. Vi tror at Jesus Kristus, da han ble korsfestet - døde og sto opp igjen, ofret seg en gang for alle til vår rettferdiggjørelse og forløsning. Jesu Kristi frelsesverk er fullkomment og omfatter menneskets ånd, sjel og legeme. Derfor tror vi også på helbredelse

4.

Vi tror at fra det øyeblikket en angrende synder er gjort rettferdig begynner et guddommelig fremadskridende helliggjørelsesverk i den troende. I helliggjørelsen blir Jesus Kristus mer og mer synlig i den som tror. Derfor er det viktig for den troende å lese Guds ord, sette av tid til bønn og være tilstede i menigheten der man samles for å tilbe Gud og høre Hans ord bli forkynt.

5.

Vi tror at de som har kommet til personlig tro og omvendelse skal døpes. Dåpen skal utføres som i apostlenes dager, med full neddykking i vann. Etter Jesu egen befaling, i Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds navn. De troende døpte skal tillegges en nytestamentlig ordnet menighet hvor de undervises, oppbygges og settes i stand for den store oppgaven det er å vinne andre mennesker for Gud.

6.

Vi tror på de grunnleggende prinsipper i Det Nye Testamentet for den lokale menighets ordning, og at de lokale menigheter skal være suverene med full selvbestemmelsesrett. Den lokale menighet kan derfor bestemme seg for, og søke å gjennomføre en hvilken som helst virkeplan som den tror er forenlig med Kristi Ånd og vilje. Kristus er menighetens hode!

Hva tror vi på?

bottom of page