top of page

De aller fleste av oss er nå klar over hvilken spesiell tid vi er inne i. Stadig flere blir sittende hjemme, og spesielt de som er mest utsatt ved en eventuell smitte har liten mulighet til å komme seg ut. Dette er en viktig tid hvor vi som menighet kan vise den nestekjærligheten og omsorgen som Jesus var/er så inderlig opptatt av å se blant sine etterfølgere (Joh 13:34-35).

I den forbindelse ønsker vi å legge til rette for at de som trenger det skal få hjelp til praktiske ting som innkjøp av dagligvarer, henting/bringing, etc. Om du har mulighet til å bidra i dette arbeidet ber vi deg ta kontakt med vår pastor Fernando De Ornelas på tlf.nr. 98656158. Du blir satt opp på en liste. Dermed prøver vi å få en oversikt over hvem som trenger hjelp, også kobler vi sammen de med dere som ønsker/har mulighet til å hjelpe.

Takk til alle som bidrar gjennom praktisk hjelp og/eller forbønn.

Gud velsigne dere alle!

Mvh lederskapet på Betania Stathelle.

praktisk hjelp

bottom of page