top of page

Pinsemenigheten

BETANIA STATHELLE

Vi ønsker å være en varm menighet der mennesker
opplever seg sett og elsket!

Innhold

Søndagsmøte

Velkommen til gudstjeneste søndag 23. juni kl. 11! Pastor Erik Jensen fra Livets Vann taler, og det er ikke barnekirke.

Søndagsmøte
bottom of page