Pinsemenigheten

BETANIA STATHELLE

En varm menighet der mennesker opplever seg sett og elsket!

 

Søndagsmøte

TIL SØNDAG, 09. AUGUST, BLIR DET GUDSTJENESTE PÅ BETANIA MERK TIDEN! KL 17. PASTOR FERNANDO TALER.
VELKOMMEN.