top of page

Pinsemenigheten

BETANIA STATHELLE

Vi ønsker å være en varm menighet der mennesker
opplever seg sett og elsket!

Innhold

Søndagsmøte

Velkommen til gudstjeneste palmesøndag (2. april) kl. 11! Pastor Fernando taler 😊
NB. Det er ikke barnekirke.

Søndagsmøte
bottom of page