Pinsemenigheten

BETANIA STATHELLE

En varm menighet der mennesker opplever seg sett og elsket!

 

Søndagsmøte

På grunn av smitteutviklingen i Bamble i dag har vi valgt å avlyse gudstjenestene de to neste søndagene (22. og 29. november).

I stedet for gudstjeneste blir det åpent for å komme til bønnesamling fra kl. 17 disse to søndagene (inntil 50 personer - husk påmelding til Fernando: 98656158/pastor@betania-stathelle.no).